חיפוש מכשיר סלולרי


מנוע חיפוש לאיתור מכשירים סלולריים מחוץ לרשתות

קונים מכשיר סלולרי איפה שרוצים ומקבלים החזרשיחה:

סלולרי א': באיזה חברת סלולר כדאי לי לרכוש מכשיר סלולרי?

סלולרי ב': מכשיר סלולרי? לא רוכשים בחברות הסלולר!

סלולרי א': אבל חברות הסלולר מבטיחות לי החזרים אם ארכוש דרכן!

סלולרי ב': מה לא שמעת על המהפכה של משרד התקשורת ברכישת מכשירים סלולריים?

סלולרי אמהפכה?

החל מיום א', 1.11.09 החברות הסלולאריות מחויבות לאפשר
למנוי אשר רכש טלפון סלולארי מידי ספק אחר, לרבות מרשת
סלולארית אחרת, לקבל את אותם תנאים והטבות אשר היה
מקבל אילו היה רוכש את הטלפון מהן ,
לרבות זיכוי כספי או כל הטבה אחרת בגין צריכה של זמן אוויר
או בגין צריכת שירותים.